Ogród

ogrod1

PROJEKTOWANIE
  • Tereny zielone (ogrody przydomowe, parki, zieleńce, ogrody na dachach, zielone ściany, tarasy, balkony)
  • Nawierzchnie
  • Instalacje elektryczne i oświetleniowe
  • Systemy automatycznego nawadniania
  • Place zabaw
  • Oczka wodne, fontanny, kaskady
  • Mała architektura (altany, pergole, studnie, ławki, itp.)
PROJEKT KONCEPCYJNY

Przedstawia zarys kształtów ogrodu, strefy funkcjonalne oraz wyróżnia najważniejsze elementy w ogrodzie. Wykonywany jest w trzech wersjach i ma na celu zobrazowanie oczekiwań wobec ogrodu.

ogrod2

PROJEKT TECHNICZNY

Szczegółowy projekt obrazujący poszczególne etapy wykonania prac, zawiera wszystkie niezbędne informacje na temat proponowanej roślinności, nawierzchni, obiektów i instalacji, zaprojektowanych w danym założeniu.

WIZUALIZACJE 3D

Graficzne zobrazowanie ogrodu w trójwymiarze, symulacja wzrostu roślin ogrodu, płynne zmiany sezonowe generowane w dowolnym dniu roku.